Prijava/vpis za dodiplomski študij

 

RAZPIS ZA VPIS V DODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020 BO OBJAVLJEN V ZAČETKU MESECA FEBRUARJA 2019.

 

ARHIV

Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe 2018/2019

Prijava poteka izključno preko portala EVŠhttps://portal.evs.gov.si/prijava/.

Kontakt za podporo prijaviteljem pri izpolnjevanju prijave: ekc@gov.si ali 080 2002

 

Cenik in načini plačevanja šolnine