Podjetje Elektro Gorenjska je eno od petih distribucijskih podjetij v Sloveniji, ki z električno energijo oskrbuje več kot 88.500 uporabnikov, razpršenih na območju 2.091 km2, v severozahodnem delu Slovenije. Poleg sedeža družbe v Kranju podjetje sestavljajo še izpostava v Žirovnici in osem krajevnih nadzorništev.

Sicer najmanjše podjetje za distribucijo električne energije, ki pokriva 10,6 % Slovenije. 64,9 % omrežja ima v podzemni kabelski izvedbi, kar ga uvršča na prvo mesto med distribucijskimi podjetji v Sloveniji glede na delež kabelskega omrežja in posledično tudi kakovosti omrežja. Podjetje izkazuje najboljše vrednosti kazalnikov neprekinjenosti napajanja v primerjavi z drugimi slovenskimi distribucijami in tako predstavlja najvišjo raven kakovo­sti oskrbe na področju neprekinjenosti napajanja na državni ravni.

Podjetje je imetnik treh standardov kakovosti: ISO 9001, ISO14001 in OHSAS 18001, ki jih vsako leto uspešno certificira. Je edino distribucijsko podjetje, ki je prejelo najvišje državno Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja. V letu 2014 je postalo tudi ambasador korporativne integritete, s čimer širi zavedanje med gospodarskimi subjekti o pomenu poslovanja v skladu z zakonodajo in etičnimi standardi kot enega izmed temeljnih načel družbeno odgovornega delovanja v slovenskem gospodarstvu na splošno. Od leta 2014 naprej ima polni certifikat Družini prijazno podjetje.

Kakovostne storitve se v podjetju izvajajo že več 50 let, na prvem mestu pa ostaja nemotena, zanesljiva in kakovostna oskrba odjemal­cev z električno energijo.

Spletna stran Elektro Gorenjska