O konferenci

Konferenca o razvoju organizacijskih znanosti je konferenca z najdaljšo tradicijo na Univerzi v Mariboru in vsako leto poveže študente, raziskovalce, gospodarstvenike in predstavnike javne uprave, ki delujejo na področju organizacije in managementa.

Tema letošnje, že 36. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, je Odgovorna organizacija in se nanaša na širino organizacije v njenem notranjem in zunanjem okolju. Odgovornost do zaposlenih, poslanstva, strategije, procesov, tehnologije, razvoja so samo nekatera izmed področij, ki jim mora organizacija slediti.

Teme konference

Prepletenost vsebin konference predstavlja izziv, zato bomo področja, ki jih konferenca pokriva, ustrezno razširili in dopolnili. Vsekakor so dobrodošli tudi referati iz ostalih področij managementa, organizacije in poslovnih ved. Glede na prejete prispevke bomo oblikovali primerne sekcije, ki bodo sestavljale program konference.

Predvideli smo naslednje glavne teme 36. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti:

  • Kvantitativne metode v managementu
  • Logistika
  • Management finančnih institutcij
  • Management javnega sektorja
  • Management kakovosti
  • Management poslovnih in delovnih procesov
  • Management v izobraževanju
  • Management v športu
  • Management v turizmu

Zadnje novice

Pomembni datumi

25. 01. 2017 (podaljšan rok) – Oddaja referata

15. 02. 2017 (podaljšan rok) – Rezultati recenzijskega postopka

27. 02. 2017 (podaljšan rok) – Oddaja končne različice referata

03. 03. 2017 – Zadnji dan predprijave

Prijava in registracija

Prijava referata je možna do 18. januarja 2017. Obvestilo o sprejetju referata ali obvestilo o morebitnih potrebnih dopolnitvah referata vam bomo posredovali najkasneje 15. februarja 2017. Rok za oddajo dopolnjenih referatov je 27. februar 2017.

Lokacija

Konferenca bo organizirana v Kongresnem centru Portus, ki se nahaja v hotelu Slovenija v središču Portoroža.

Več informacij o lokaciji …