O konferenci

Konferenca o razvoju organizacijskih znanosti je konferenca z najdaljšo tradicijo na Univerzi v Mariboru in vsako leto poveže študente, raziskovalce, gospodarstvenike in predstavnike javne uprave, ki delujejo na področju organizacije in managementa.

Tema letošnje, že 36. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, je Odgovorna organizacija in se nanaša na širino organizacije v njenem notranjem in zunanjem okolju. Odgovornost do zaposlenih, poslanstva, strategije, procesov, tehnologije, razvoja so samo nekatera izmed področij, ki jim mora organizacija slediti.

Teme konference

Prepletenost vsebin konference predstavlja izziv, zato bomo področja, ki jih konferenca pokriva, ustrezno razširili in dopolnili. Vsekakor so dobrodošli tudi referati iz ostalih področij managementa, organizacije in poslovnih ved. Glede na prejete prispevke bomo oblikovali primerne sekcije, ki bodo sestavljale program konference.

Predvideli smo naslednje glavne teme 36. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti:

 • Organizacija in management
 • Družbena odgovornost
 • Ekološki management
 • E-izobraževanje
 • Finančni management in računovodstvo
 • Informatika
 • Inovacijski management
 • Inovacijski poslovni modeli
 • Kadrovski management
 • Kvantitativne metode v managementu
 • Logistika
 • Management finančnih institutcij
 • Management javnega sektorja
 • Management kakovosti
 • Management poslovnih in delovnih procesov
 • Management v izobraževanju
 • Management v športu
 • Management v turizmu

Zadnje novice

Pomembni datumi

25. 01. 2017 (podaljšan rok) – Oddaja referata

09. 02. 2017 – Rezultati recenzijskega postopka

17. 02. 2017 – Oddaja končne različice referata

03. 03. 2017 – Zadnji dan predprijave

Prijava in registracija

Prijava referata je možna do 18. januarja 2017. Obvestilo o sprejetju referata ali obvestilo o morebitnih potrebnih dopolnitvah referata vam bomo posredovali najkasneje 9. februarja 2017. Rok za oddajo dopolnjenih referatov je 17. februar 2017.

Vabljeni predavatelji

V preteklih letih smo sodelovali z naslednjimi predavatelji …

Rodrigo Lozano

Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University, The Netherlands

Naslov predavanja

Clarifying the Relationship between Sustainability Reporting and Organisational Change Management for Sustainability

Matjaž Korman

Head of Concept car development, Properties and Function definition in series car development, AUDI AG

Naslov predavanja

Audi Concept Development as Important Step to Ensure Product Sustainability

Gregor Kobilke

Head of A8 Vehicle Assembly at Audi AG, Germany

Naslov predavanja

Operational Implementation of a Company Strategy within the Production of a Vehicle Assembly Guided by a Defined Change Management Process

Tine Tomažič

Pipistrel, Slovenia

Naslov predavanja

On Electric Flight – A Story of a SME becoming the Global Leader

Lokacija

Konferenca bo organizirana v Portorožu, Slovenija.

Več informacij o Portorožu …