Sreda, 22. 03. 2017 | Wednesday, 22nd March 2017

12:30-14:00

Prihod in prijava udeležencev / Arrival and Registration

14:00-16:00

Otvoritev konference in plenarno zasedanje / Opening of the Conference with Plenary Session

vodi/chair: Iztok Podbregar

dvorana/hall: Cristoforo Colombo

ENG

16:00-16:30

Odmor / Break

16:30-19:30

odmor / break - 18:00-18:30

Kadrovski management / Human Resource Management

vodi/chair: Vesna Novak

dvorana/hall: Roald Amundsen

SLO

Organizacija in management / Organization and Management

vodi/chair: Borut Werber, Vladislav Rajkovič

dvorana/hall: Robert Scott

ENG

Management poslovnih in delovnih procesov / Business Process Management

vodi/chair: Matjaž Roblek

dvorana/hall: Cristoforo Colombo

SLO

Management v izobraževanju / Education Management

vodi/chair: Gozdana Miglič

dvorana/hall: Amerigo Vespucci

SLO

 

Delavnica: Kultura vedenja, poslovni bonton, se znamo obnašati?

vodi/chair: Bojana Košnik

dvorana/hall: Vasco da Gama

16:30-18:00

SLO

20:00

Otvoritev konference in plenarno zasedanje / Opening of the Conference with Plenary Session

vodi/chair: Iztok Podbregar | dvorana/hall: Cristoforo Colombo | 14:00-16:00 | ENG

1. Responsibility in Domel Holding, d.d.

Jožica Rejec

2. Acting Responsibly on the Ground and in the Air

Franc Željko Županič

Priprava ekip za mednarodno študentsko tekmovanje v študiji primera / International Student Case Study Competition Preparations

dvorana/hall: Roald Amundsen, Robert Scott, Amerigo Vespucci, Vasco da Gama | 14:00-16:00 | ENG

During their study, many students obtain a wider insight into the applicable knowledge and participate in finding new solutions to modern challenges from domestic and foreign environment. This year's international case study competition is an opportunity, where different groups of students from domestic as well as foreign faculties come to compete face to face.

The concept of case study is a methodological and pedagogic-oriented challenge, aimed at integration of different theoretical concepts and situations from the real business environment. For this reason alone the case study methodology allows participants, to work out a detailed insight into the practical business-oriented problem of the studied organization or company. Through diverse discussions as a method of active learning we encourage the adoption and development of critical and creative thinking that is necessary in the field of management.


Več informacij ... /More information ...

Kadrovski management / Human Resource Management

vodi/chair: Vesna Novak | dvorana/hall: Roald Amundsen | 16:30-19:30 (odmor/break - 18:00-18:30) | SLO

1. Izzivi tehnoloških sprememb in prihodnost dela / The Challenges of Technological Changes and the Future of Work

Denis Dizdarević, Vesna Novak

2. Pričakovanja zaposlenih z vidika opolnomočenja / Employee Expectations Towards Empowerment

Alesa Svetic

3. Vpliv kakovosti socialnih interakcij na delovnem mestu na zaposlenčevo zavzetost za delo / The Impact of the Quality of Social Interactions at the Workplace on Employee Work Engagement

Branko Lobnikar, Anja Cedilnik

4. Ali imajo vodje in sledilci različen odnos do sprememb? Primer Gorenja, d.d. / Do Leaders and Followers Have Different Attitudes towards Change? The Case of Gorenje, d.d.

Miha Žove

5. Dvig poklicnih kompetenc učiteljev z usposabljanjem v podjetju / Improving the Vocational Competencies of Teachers with Training at the Enterprise

Gašper Strniša

6. Zdravstveni absentizem v proizvodnem podjetju / Sickness Absenteeism in the Manufacturing Company

Sašo Nunar, Mojca Bernik

7. Model zaposlovanja po opravljenem pripravništvu v zdravstveni negi / Employment Model after Their Internship in Nursing

Nina Trifoni, Vesna Novak

8. Analiza spletnih strani za zaposlovanje s kadrovskega vidika / Analysis of Web Sites for Employment from HR Perspective

Marko Urh, Lea Zupan, Davorin Kofjač, Eva Jereb

9. Igrifikacija v študentskih organizacijah / Gamification in Student Organisations

Tilen Markun, Marko Urh, Eva Jereb, Davorin Kofjač

Organizacija in management / Organization and Management

vodi/chair: Borut Werber, Vladislav Rajkovič | dvorana/hall: Robert Scott | 16:30-19:30 (odmor/break - 18:00-18:30) | ENG

1. New Approach in Designing (SELF) ORGANIZATIONS as the Most Efficient Modality of Organizing

Milan Radosavljevic, Aleksandar Andjelkovic, Maja Andjelkovic, Dragana Radosavljevic

2. Perception of Sales Organizations for Luxury Speed Boats' Sales in Recession in Croatia

Siniša Rudelj, Milan Rudelj

3. The Impact of the Value Added Tax on the Business Performance of Companies

Bojana Starčević, Filip Žarkić

4. The Role of Brand Ambassador in Online Campaigns

Sonja Savović, Slavica Cicvarić Kostić, Tamara Vlastelica

5. Determining of Managerial Competencies: A Review of the Literature

Liridon Veliu, Mimoza Manxhari

6. Spreadsheet Model for Managing Special Events

Teodora Rajkovic, Lena Djordjevic, Danica Lecic-Cvetkovic, Radul Milutinovic

7. Innovation of Shipping and Loading Information System and Business Process Reengineering at Coal Company

Roman Danel, Jiří Skotnica

8. Model za prediktivno vzdrževanje na proizvodnji liniji za avtomobilsko industrijo / Predictive Maintenance Model for Automotive Production Line

Jaka Toman, Vladislav Rajkovič, Mirjana Kljajić Borštnar

9. Mexican SMEs in Organic Sector in the Asia Pacific Market: Internationalization Strategies

José G. Vargas-Hernández, Ricardo Arechavala Vargas, Luz Alicia Pulido Vargaz

Management poslovnih in delovnih procesov / Business Process Management

vodi/chair: Matjaž Roblek | dvorana/hall: Cristoforo Colombo | 16:30-19:30 (odmor/break - 18:00-18:30) | SLO

1. Orodja kakovosti / Quality Tools

Branko Škafar

2. Ocena učinkovitosti prenove procesa na podlagi strukture procesa / Assessment of Business Process Re-engineering Efficiency Based on Process Structure

Benjamin Urh, Eva Krhač, Matjaž Roblek, Tomaž Kern

3. Vpliv standardov kakovosti na delo zaposlenih / The Influence of Quality Standards on Employees Work

Eva Šturm, Eva Krhač, Marcel Potrata

4. Mediacija v poslovnem okolju kot podpora poslovodstvu / Mediation in the Business Environment to Support Management

Mateja Kalan, Martina Razdevšek

5. Napredna nastavitev oskrbovalnih politik z odkrivanjem znanja iz podatkov z orodjem Orange / Advanced Setting of Supply Policies by Discovering Knowledge from Data Using Orange

Eva Krhač, Benjamin Urh, Matjaž Roblek

6. Zunanje izvajanje popisa vodomerov / Outsourcing of Census Water Meters

Brigita Leban, Tomaž Kern

7. Razvoj koncepta aplikacije za napovedovanje odpovedi izdelkov / Development of Application Concept to Forecast Product Failures (predstavitev posterja / poster presentation)

Blaž Sašek

Management v izobraževanju / Education Management

vodi/chair: Gozdana Miglič | dvorana/hall: Amerigo Vespucci | 16:30-19:30 (odmor/break - 18:00-18:30) | SLO

1. Sistematični pristop k evalvaciji izobraževalnih programov / Systematic Approach to the Training Programmes Evaluation

Gozdana Miglič

2. Uporaba multivariatnih statističnih metod za analizo vloge profesorja pri motivaciji za učenje / The Use of Multivariant Statistical Methods in Analyzing the Role of Lecturer in Motivation for Learning

Sašo Bizant

3. Opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini, strah ali izziv? / Practical Training Abroad: Fears or Challenges?

Nataša Krajnc Zakrajšek

4. Podjetništvo v višjem šolstvu / Entrepreneurship in Higher Vocational Education

Darko Števančec, Iris Fink Grubačević

5. Kako postati ravnatelj osnovne šole / How to Become a Headmaster in Primary School

Gregor Udovč

6. Kompetence ravnateljev, ki so pomembne za vodenje dijaških domov v časih nenehnih sprememb / Competences of Headmasters Which are Important for Management of Boarding Schools in Times of Constant Change

Saša Šterk

7. Različne oblike organizacije pouka za boljše znanje tujega jezika / Different Organisational Teaching Formats for Ensuring Quality in Foreign Language Learning

Irena Krajnc

8. Odkrivanje poslovnih inovacij z družbenim učinkom prek pozitivnega povpraševanja hrvaških študentov / Business Innovation Discovery with a Social Impact by Croatian Business Students through Appreciative Inquiry Methodology

Judita Peterlin, Vlado Dimovski, Daniela Garbin Praničević

Delavnica: Kultura vedenja, poslovni bonton, se znamo obnašati?

vodi/chair: Bojana Košnik | dvorana/hall: Vasco da Gama | 16:30-18:00 | SLO

Čeprav nekateri nepremišljeno trdijo, da lahko vljudnostna pravila in knjige o lepem vedenju kot staro kramo zmečemo v smeti, praksa vsak dan na vseh področjih našega življenja dokazuje, da ljudje potrebujemo določena pravila vedenja, pravila v komunikaciji s partnerjem, otroki, s kolegi, pa na delovnem mestu in s poslovnimi partnerji, strankami.

Potrebujemo pravila komunikacije z drugimi ljudmi. Ta zunanja podoba našega vedenja pa nam včasih povzroča težave.

Pravila lepega vedenja so obstajala in bodo tudi v prihodnosti, seveda pa so odraz določenega časa, razmerij moči ter oblasti in socialne strukture.

Sodobna pravila so izoblikovana v tej smeri, da nam pomagajo pri povezovanju, da krepijo medsebojno razumevanje, strpnost, obzirnost do drugih in drugačnosti, vzpodbujajo nas k pripravljenosti, da pomagamo drug drugemu, vedno manj nas utesnjujejo, upoštevajo tudi generacijske razlike, so sprejemljiva, hkrati pa niso dogmatična.

To pa je že kar cel niz elementov, ki nam omogočajo prijetno počutje v vsakodnevnih situacijah od jutra do večera.

Prav je, da jih dobro poznamo, saj nam omogočajo, da se bomo bolj samozavestno in odločno znašli v različnih poslovnih situacijah, to pa lahko pripomore k še boljšemu poslovnemu uspehu in še večji odličnosti in seveda prijetnejšemu sobivanju.

Delavnico bo izvedla ga. Bojana Košnik, strokovnjakinja za kulturo vedenja in protokol, ki ima več kot 20 letne izkušnje na področju diplomatskega in poslovnega protokola. Je avtorica številnih člankov, prispevkov in predavanj o diplomatskem in poslovnem protokolu ter kulturi vedenja.

Več informacij ...

Družabni dogodek / Social Event

dvorana/hall: James Cook (Kongresni center Portus / Congress Centre Portus) | 20:00

Informacije o dogodku bodo objavljene v konferenčni recepciji / Further information will follow at the conference reception desk